Din specialpedagog online

Vi vet att du som pedagog har en hel del att hålla reda på. Därför har vi skapat en digital mötesplats där du snabbt och smidigt kommunicerar med din specialpedagog online. Vi är alltid nära, också på distans.
Hur kan vi hjälpa dig?

Din specialpedagog online

Vi vet att du som pedagog har en hel del att hålla reda på. Därför har vi skapat en digital mötesplats där du snabbt och smidigt kommunicerar med din specialpedagog online. Vi är alltid nära, också på distans.

Vad gör en specialpedagog?

Våra specialpedagoger finns till för att föreslå hur läromiljön kan utvecklas. De arbetar förebyggande hälsofrämjande för att inkludera alla elever i ordinarie klassrum, i ordinarie undervisning. Det handlar inte om att peka finger eller säga vad någon ska göra. Vi på Tinz & Co tror mer på att erbjuda ett utomstående perspektiv – som klasslärare är det trots allt svårt att ge sig själv feedback.

Så här kan du få hjälp av våra specialpedagoger:
1. Skapa ett konto och boka en gratis konsulttid. Det gör du snabbt och enkelt här.
2. Efter ett inledande möte, där vi kommer överens om förutsättningarna, fortsätter handledningen på distans, via plattformen.
3. Logga in för att hålla kontakten med din specialpedagog – skriv ett meddelande, boka ett möte, få handledning via videolänk, eller återvänd till anteckningar och dokument.

Handledning – ett sätt att hjälpa grupper och individer

Handledning är alltid en dialog. Som en del av elevhälsoteamet jobbar vi hälsofrämjande och förebyggande för att inte enskilda elever ska hamna i en problematisk lärmljö som vi skapat. Målet är att tillsammans hitta olika anpassningar som utvecklar undervisningen utifrån förutsättningarna på just din skola.

Handledning kan också vara ett sätt att hitta en gemensam tid där alla i arbetslaget får komma till tals och tala till punkt. Vår handledning kan fokusera på ett särskilt område – lektioner, relationer, ledarskap – eller utgå från att våra specialpedagoger helt enkelt ställer de rätt frågorna.

 

Utredning – en steg i rätt riktning

Hur kan studiemiljön utvecklas? Hur kan skolan lyfta elever i behov av särskilt stöd? Vad kan läraren göra om det finns elever som riskerar att inte nå målen? När dessa frågor dyker upp kan det ibland behövas en utredning på organisations-, grupp- och individnivå. Det kan kännas överväldigande, men det är inget du behöver göra ensam. Våra specialpedagoger har lång erfarenhet av att utreda vad som ska göras, i vilken ordning. Det handlar aldrig om att hitta fel på någon – varken lärare eller elev. Vi fokuserar på praktiska lösningar och arbetar enligt Skolverkets riktlinjer för att nå långsiktiga resultat.

 

Undervisning – värdefull kompetensutveckling

Våra specialpedagoger strävar efter att arbeta förebyggande hälsofrämjande. Det innebär att vi vill skapa förutsättningar för att inkludera alla elever i ordinarie klassrum, i ordinarie undervisning. På vilket sätt kan vi hjälpa till att utveckla kompetensen vid din skola?

Här är några av de vanligaste frågorna som våra specialpedagoger får:
Extra anpassning – vad säger Skolverket, skollagen och hur går det till?
– Åtgärdsprogram – när ska det utformas och vad ska ingå?
Digitala läromedel – vad är det, var finns det, vem passar det?
Funktionsvariabler – hur kan jag som pedagog bättre nå fram till mina elever?
Struktur – hur kan jag som pedagog strukturera undervisningen så att mina elever vet vad som förväntas av dem?
Studieteknik – hur kan jag som pedagog hjälpa mina elever till en bättre studieteknik?

 

Kostnadsfri konsulttid

Vi erbjuder en (1) kostnadsfri konsulttid per skola. Handledningen kan ske i grupp om maximalt 4 personer. Tidsåtgång är ca. 30 – 45 min. För att kunna koppla upp till videosamtalet (via Zoom) krävs att ni har en dator med mikrofon och högtalare.

Referenser

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras ordningens och ekon och miens därmed upprätthållande. Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en oviktig faktor, för trevnadens ordningens och och dock är det icke sällan.

Namn Namn

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras ordningens och ekon och miens därmed upprätthållande. Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en oviktig faktor, för trevnadens ordningens och och dock är det icke sällan.

Namn Namn

Hej! Det är jag som är Susse Tinz

Först av allt vill jag bara säga att jag är så glad att du hittat hit. Som legitimerad svensk- och medielärare har jag personligen upplevt de utmaningar som många pedagoger möter. Eftersom jag konsultat som specialpedagog sedan 2012 vet jag också att det inte alltid är så lätt att få hjälp och stöd. Det vill jag ändra på!
Jag grundade TInz & Co AB för att sammankoppla skolor och specialpedagoger på ett helt nytt sätt – digitalt. Jag vill erbjuda en plattform där vi tillsammans kan anpassa skolan efter elevernas behov och utveckla undervisningen utan att begränsas av tid eller avstånd.

Jag ser fram emot att träffa dig online!

Tinz & Co AB, Susse Tinz
Rörsjögatan 13, 211 37 Malmö
0708 22 64 68
susse@tinz.se